• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.02.2023

Szkolenie: Nowelizacja ustawy Kodeks pracy w zakresie kontroli na obecność w organizmie pracownika alkoholu i innych substancji

28 lutego 2023 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przeprowadził szkolenie pt. „Nowelizacja ustawy Kodeks pracy w zakresie kontroli na obecność w organizmie pracownika alkoholu i innych substancji”. Spotkanie odbyło się w formule zdalnej.

Było ono przeznaczone dla pracodawców z województwa śląskiego zainteresowanych zmianami w prawie pracy dotyczącymi możliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.

6 lutego 2023 r. została ogłoszona ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240 ), wprowadzająca do Kodeksu pracy i innych ustaw kontrolę trzeźwości oraz pracę zdalną. Ustawa weszła w życie z dniem 21 lutego 2023 r., za wyjątkiem regulacji dotyczącej pracy zdalnej, które wejdzie w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne