Bezpieczna zagroda – debata w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Autor: MK

W Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 28 lutego 2023 r. odbyła się konferencja pt. „Bezpieczna zagroda”.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele zagród edukacyjnych i gospodarstw agroturystycznych oraz mieszkańcy wsi.

Celem organizatorów konferencji było przedstawienie uczestnikom wymogów formalnych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w gospodarstwie rolnym. Szczególna uwaga została skierowana na bezpieczeństwo gości korzystających z usług agroturystycznych, bezpieczeństwo dzieci odwiedzających zagrody edukacyjne oraz rolników pracujących w gospodarstwie.

W wydarzeniu uczestniczył inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.