• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.03.2023

Webinarium dla pracodawców z branży budowlanej.

03 marca 2023 r. odbyło się szkolenie organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w ramach Kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”

Było to pierwsze w tym roku webinarium z zaplanowanego cyklu szkoleń dla pracodawców branży budowalnej, kierowników budowy i robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami, które są organizowane w ramach realizacji trzyletniej strategii Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie zaplanowanej w latach 2022-2024.

zdjęcie1
 

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia dotyczące organizacji budowy i robót budowalnych, w tym zagospodarowania terenu budowy, przygotowania pracowników do pracy, roli koordynatora ds. BHP oraz osób kierujących pracownikami, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Omówiono także założenia i cele strategii PIP dla branży budowlanej oraz podejmowane działania prewencyjno-promocyjne.

W szkoleniu wzięły udział 52 osoby.


 

autor: MI

GIP Przejdź do GIP Porady prawne