• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.03.2023

Szkolenia w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”

Zapraszamy do udziału w szkoleniach zaplanowanych na 28 marca oraz 5 kwietnia 2023 roku prowadzonych w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, a przeznaczonego dla uczniów.

grafika - szkolenie dla uczniów
 

Cele kampanii to:

  • rozwijanie działań na rzecz edukacji młodych osób, podnoszenia ich świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa, praw i obowiązków w pracy,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród osób podejmujących pierwsza prace lub planujących zatrudnienie,
  • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy i sposobów ich ograniczania,
  • informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu,
  • tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników oraz ich pracodawców, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z ochroną pracy i eliminowaniem ryzyka zawodowego.
autor: MI

GIP Przejdź do GIP Porady prawne