• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Święto to, obchodzone corocznie, zostało proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych.

Z tej okazji Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował szereg wydarzeń ukierunkowanych na promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uświadamianie wagi przestrzegania przepisów prawa pracy w procesie ochrony zdrowia pracowników.

„Szeroko pojmowane poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych, podstawowych potrzeb człowieka. Życie i zdrowie to wartości chronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W sposób szczególny czyni to prawo pracy. Dlatego w tym szczególnym dniu apeluję o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bhp. Niech dzisiejsze święto pomoże nam rozpropagować idee bezpieczeństwa w pracy” – powiedział Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron.

W piątek 28 kwietnia 2023 r., na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbrona, odbyło się uroczyste posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy.

W tym dniu przed siedzibą Inspektoratu można było odwiedzić stoisko konsultacyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy udzielali porad prawnych oraz udostępniali wydawnictwa edukacyjno-informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Swoje stoisko informacyjne przygotował również Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Chorzowie.

Stoisko informacyjne przed siedzibą OIP w Katowicach
 

Osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy mogły również skorzystać ze zdalnych punktów eksperckich. W przestrzeni internetowej przygotowano cztery „pokoje” branżowe na platformie Teams: dotyczące wypadków przy pracy, bezpieczeństwa pracy w budownictwie, chemicznych czynników szkodliwych w środowisku pracy, a także oceny ryzyka zawodowego w górnictwie oraz identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pod ziemią. Porad prawnych udzielali specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Święto obchodzone 28 kwietnia poprzedzone było Tygodniem Bezpieczeństwa Pracy, podczas którego Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach prowadził wzmożone działania promocyjne ukierunkowane na kwestie bhp. W poniedziałek 24 kwietnia chętni mogli skorzystać z infolinii dla branży budowlanej, we wtorek 25 kwietnia z infolinii Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także uzyskać porady prawne na platformie Microsoft Teams, z kolei w środę 26 kwietnia uruchomiono infolinię dla pracodawców zainteresowanych profilaktyką stresu w pracy. W czwartek 27 kwietnia w siedzibie OIP w Katowicach odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy z placówek oświatowych.

„Zachęcam  pracodawców i właścicieli firm do zapewniania w swoich zakładach pracy jak najwyższych standardów bhp, do skrupulatnego przestrzegania norm prawnych oraz do stałego podnoszenia wiedzy na temat obowiązujących zasad. Pracowników zaś gorąco proszę o ścisłą współpracę z pracodawcami, o rzetelne i sumienne dostosowywanie się do wytycznych podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz o codzienną troskę o zdrowie swoje i współpracowników” – podsumował Piotr Kalbron.

autor: MK


GIP Przejdź do GIP Porady prawne