• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

Posiedzenie Śląskiej Rady w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia 2023 r., w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, odbyło się uroczyste posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.

Spotkanie, z inicjatywy i na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy Piotra Kalbrona, dotyczyło spraw związanych z poprawą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy w województwie śląskim.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik do Spraw Dialogu Społecznego, Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Izabela Kurczyńska – Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.

Posiedzenie Śląskiej Rady
 

Piotr Kalbron przedstawił działalność nadzorczo-kontrolną, prewencyjną i promocyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w 2022 roku, omówił też statystyki wypadków przy pracy badanych przez inspektorów pracy. Nadinspektor pracy przedstawił prezentację dotyczącą dwóch ubiegłorocznych wypadków śmiertelnych w zakładach pracy w województwie śląskim.

Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach
 

Podczas dyskusji członkowie Rady zwrócili uwagę na problemy pracowników napływowych z dostosowaniem się do obowiązującej w Polsce kultury pracy oraz na małą liczbę skarg wnoszonych przez cudzoziemców wynikającą z nieznajomości polskiego prawodawstwa oraz obaw o utratę pracy. Czynniki te przyczyniają się do rozszerzania się zjawiska niezgłaszania lżejszych wypadków przy pracy czy do częstych przypadków tuszowania nieprawidłowości przez pracodawców, dla których pełne wdrożenie pracowników z zagranicy do prawidłowego wykonywania obowiązków generuje często zbyt duże koszty.

Uczestnicy posiedzenia Śląskiej Rady
 

Członkowie Rady podkreślali rolę Państwowej Inspekcji Pracy w profilaktyce zagrożeń wypadkowych oraz potrzebę podjęcia wzmożonych działań systemowych wobec pracowników napływowych w kształtowaniu szeroko pojmowanej kultury pracy, budowaniu odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw poprzez racjonalną dystrybucję środków na dofinansowanie faktycznych potrzeb pracodawców. Działania te powinny zmierzać do znacznego zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz nieprawidłowości podczas zatrudniania obcokrajowców.

***

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych to święto obchodzone corocznie 28 kwietnia. Zostało proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach z tej okazji przygotował szereg wydarzeń związanych z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. W Tygodniu Bezpieczeństwa Pracy, od 24 do 28 kwietnia 2023 r., wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad eksperckich, infolinii, odwiedzić stoiska Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy skorzystać ze szkoleń stacjonarnych.

autor: MK


GIP Przejdź do GIP Porady prawne