• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.05.2023

Wpływ stresu na bezpieczeństwo pracy – szkolenia i konsultacje dla pracodawców i pracowników

Z okazji przypadającego 28 kwietnia Światowego  Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w dniach 24-28 kwietnia 2023 r. organizował Tydzień Bezpieczeństwa Pracy.

W ramach tego wydarzenia 28 kwietnia 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej odbyło się szkolenie dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Szkolenie zorganizowano w ramach programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Działania adresowane są do wszystkich pracodawców, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności radzenia sobie pracowników ze stresem w miejscu pracy.