• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.05.2023

Edukacja drogą do bezpieczeństwa pracy

W dniach 9 i 10 maja 2023 r. w Zawierciu odbywały się warsztaty szkoleniowe pt. „Działania edukacyjne na rzecz skutecznej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników”.

Działania edukacyjne na rzecz skutecznej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 

Wystąpienia szkoleniowe dotyczyły głównie działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa osób zatrudnionych w zakładach górniczych, naturalnych i technicznych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników branży wydobywczej oraz sposobów ich eliminacji, jak również zasad dotyczących kształcenia kadr i uzyskiwania kwalifikacji przez pracowników górnictwa.

Jednym z prelegentów podczas drugiego dnia warsztatów był inspektor pracy z Krajowej Sekcji Górnictwa w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, który przedstawił zebranym dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie oraz nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Organizatorem konferencji był Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Wyższy Urząd Górniczy.

autor: MK

GIP Przejdź do GIP Porady prawne