• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.05.2023

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

19 maja 2023 r., w trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa, odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.

„Dziękuję za przyjęcie przez państwa zaproszenia do udziału w dzisiejszym posiedzeniu Rady zwołanym w Tygodniu Bezpieczeństwa, któremu w tym roku towarzyszy hasło: STOP ma moc. Uważam, nie narażam. Jestem przekonany, że posiedzenie będzie okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz platformą do wypracowania kierunków działania w zakresie poprawy przestrzegania przepisów prawa w sektorze budowlanym. Biorąc pod uwagę państwa bogate doświadczenie zawodowe oraz posiadaną wiedzę, liczę na propozycje i inicjatywy, które będziemy mogli wspólnie realizować” – powiedział Janusz Grygierczyk, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. Nadzoru, otwierając posiedzenie.

Posiedzenie Śląskiej Rady - Kierownictwo OIP w Katowicach
 

Marek Dudek, Zastępca Przewodniczącego Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, przedstawił „Strategię Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie w latach 2022-2024”, jej cele, założenia i sposoby realizacji. Omówił prowadzone działania kontrolno-nadzorcze oraz inicjatywy prewencyjno-promocyjne, podsumował także wszystkie wydarzenia zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w Tygodniu Bezpieczeństwa.

Posiedzenie Śląskiej Rady - wystąpienie Zastępcy Przewodniczącego Rady
 

Na zaproszenie Piotra Kalbrona, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Przewodniczącego Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, gośćmi posiedzenia byli płk Adam Kurek, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, ppłk Andrzej Makówka, Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców Straży Granicznej oraz Paulina Wiecheć, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu.

Posiedzenie Śląskiej Rady - wystąpienie przedstawiciela ZUS
 

Paulina Wiecheć przedstawiła zagadnienia dotyczące składki wypadkowej i zasady przystępowania do ubezpieczenia wypadkowego. Poinformowała o prowadzonym od 10 lat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o prowadzonym programie umożliwiającym otrzymaniem dotacji na poprawę warunków pracy. Zwróciła też uwagę na dobrą współpracę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciele Śląskiego Oddziału Straży Granicznej omówili zadania Straży Granicznej w zakresie zwalczania praktyk nielegalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie kraju oraz działania na rzecz zachowania porządku prawnego i bezpieczeństwa państwa w kontekście stymulowanego kryzysu migracyjnego na Białorusi i kryzysu uchodźczego w związku z wojną na Ukrainie.

Posiedzenie Śląskiej Rady
 

Członkowie Rady podkreślali konieczność wypracowania skutecznych metod legalizacji zatrudnienia pracowników rodzimych i obcokrajowców, a tym samym zapewnienia im bezpieczeństwa i świadczeń socjalnych w razie wypadków przy pracy. Zwrócono też uwagę na trudności leżące po stronie pracodawców przyczyniające się do nieprawidłowych form zatrudnienia, w tym m.in. w branży budowlanej. Dyskutowano nad wypracowaniem rozwiązań prawnych zapobiegających zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników i pozwalających pracownikom korzystać z pełni uprawnień systemowych w prawidłowy sposób.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne