• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.05.2023

Pracodawca odpowiedzialny społecznie zmienia świat na lepsze – wystartowała 18 edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023

plakat - Lodołamacze 2023
 

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron przyjął zaproszenie do udziału w pracach Kapituły Regionalnej XVIII Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2023. Tym samym weźmie czynny udział w kampanii na rzecz łamania barier utrudniających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, wspierając pracodawców, którzy zapewniają tym osobom właściwe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy.    

***

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od osiemnastu lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie - Lodołamacze.

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce, który popularyzuje dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, jak i małych i średnich firm.

Lodołamacze w kruszeniu barier na rynku pracy są prawdziwymi specjalistami. Ideą Konkursu jest  „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim „lodów obojętności” na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Konkurs pozwala na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości  społeczeństwa, otwartości i zaangażowania.

Pierwsze edycje konkursu promowały pracodawców, którzy tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, dzisiaj rozszerzono formułę wrażliwości społecznej. W 2023 roku wprowadzono nową kategorię: Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu (CSR/ESG)

Poniżej wszystkie kategorie Konkursu:

 • Zatrudnienie Chronione
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń -Dostępność
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier
 • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu (CSR/ESG)

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołamacz Specjalny


Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 15 sierpnia 2023 r. We wrześniu 2023 r. będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu.

Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2023 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 12 października 2023 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Link do regulaminu

Link do formularzy

 

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne