• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.05.2023

Relacja z X Tygodnia Bezpieczeństwa 2023 na terenie województwa śląskiego

W dniach 15-21 maja 2023 roku odbył się – przeznaczony dla pracowników i pracodawców branży budowlanej – Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie. Był to jubileuszowy, X Tydzień Bezpieczeństwa, który w tym roku odbywał się pod hasłem przewodnim „Stop ma moc. Uważam, nie narażam” ustanowionym przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – wpisując się w ogólnopolskie działania - zorganizował na terenie województwa śląskiego wiele wydarzeń mających na celu szerzenie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy na budowach oraz promowanie stosowania dobrych praktyk w budownictwie.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach uruchomił w dniach 15-19 maja 2023 roku codzienny dyżur telefoniczny, pod którym inspektorzy OIP w Katowicach udzielali porad eksperckich dotyczących bezpieczeństwa pracy. Prowadzone były szkolenia na budowach m.in.: osiedli, budynków mieszkalnych, hoteli, budynków użyteczności publicznej, dróg, linii kolejowej, obiektów przemysłowych. Zorganizowano również stoiska informacyjne, gdzie dystrybuowano materiały Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy przeprowadzano również dla uczniów Ochotniczych Hufców Pracy.

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa podjęte zostały następujące działania:

1. Infolinia z poradami eksperckimi w dniach 15-19 maja 2023 roku

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odpowiadali na pytania pracowników i pracodawców dotyczących przepisów prawa pracy w tym praw i obowiązków pracownika i pracodawcy wynikających z przepisów zawartych w kodeksie pracy.

2. Szkolenia dla osób pracujących i nadzorujących na budowach:

15 maja 2023 roku

  • w miejscu realizacji inwestycji o nazwie „Przebudowa DW 934 od miejscowości Imielin do DK 44” w Imielinie
  • przy rewitalizowanej i rozbudowywanej częściowo nieczynnej linii kolejowej w projekcie o nazwie „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w Siewierzu

16 maja 2023 roku

  • na budowie osiedla u zbiegu ulic Korfantego i Grabowej w Katowicach
  • na budowie Stadionu Miejskiego na rogu ulic Upadowej i Bocheńskiego w Katowicach
  • na budowie obwodnicy w Węgierskiej Górce

tydzień bezpieczeństwa szkolenie
 

17 maja 2023 roku

  • na terenie rozbudowywanej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach
  • w miejscu realizacji inwestycji o nazwie  „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała” w Dankowicach przy ul. Słowackiego

18 maja 2023 roku

  • na budowie osiedla mieszkaniowego w Siemianowicach Śląskich
  • na budowie siedziby sądu rejonowego przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu
  • na budowie hal magazynowo-produkcyjnych w Gliwicach

tydzień bezpieczeństwa szkolenie 2
 

19 maja 2023 roku

  • na budowie 36-kondygnacyjnego budynku centrum mieszkalno-biurowo-usługowego przy ul. Olimpijskiej w Katowicach
  • na budowie remontowanego Hotelu Katowice przy al. Korfantego w Katowicach
  • na budowie hal przemysłowych na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Żorach przy ul. Industrialnej w Żorach
  • przy rozbudowie elektrociepłowni przy ul. Katowickiej w Czechowicach-Dziedzicach

tydzień bezpieczeństwa szkolenie 3
 

Tematyka przeprowadzanych podczas Tygodnia Bezpieczeństwa szkoleń dotyczyła zasad bezpieczeństwa w budownictwie a jej uszczegółowienie zależało od rodzaju budowy i osób uczestniczących w szkoleniu.

Szkolenia dotyczyły m.in. wybranych aspektów BHP przy pracach na wysokości, podczas prac na rusztowaniach i na drabinach, a także zasad stosowania indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Mówiono również o okolicznościach i przyczynach wypadków przy pracy związanych z wykonywaniem prac na budowie oraz danych statystycznych dotyczących wypadkowości w budownictwie, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwie w zakresie instalacji elektrycznej na budowie.

Uczestnicy szkoleń z kadry kierowniczej zapoznali się ponadto z zakresem odpowiedzialności wykroczeniowej, karnej i zawodowej czy z wymogami dotyczącymi przygotowania pracowników do pracy, w tym obowiązkowych szkoleń czy badań lekarskich.

3. Szkolenia dla uczniów i młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy:

  • 15 maja 2023 roku w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu  
  • 17 maja 2023 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku  
  • 18 maja 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Częstochowie

tydzień bezpieczeństwa szkolenie 4
 

Podczas szkoleń przygotowanych dla uczniów i młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy inspektorzy pracy podejmowali zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w przypadku podejmowania zatrudnienia przez pracowników młodocianych oraz podczas prac sezonowych czy praktyk uczniowskich. Inspektorzy przekazywali młodzieży podstawowe informacje na temat m.in.: praw na rynku pracy, zasad zawierania umów, czasu pracy, uprawnień przysługujących pracownikom młodocianym i osobom podejmującym pierwsze zatrudnienie. Zachęcali również uczestników szkoleń do śledzenia kampanii „Legitna praca”, której celem jest uświadamianie młodych ludzi o ich prawach.

4. Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Podczas posiedzenia Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie omówiono działania kontrolno-nadzorcze oraz inicjatywy prewencyjno-promocyjne w zakresie pracy na budowie.


tydzień bezpieczeństwa posiedzenie rady
 

5. Stoisko informacyjno-promocyjne

  • 16 maja 2023 roku w Katowicach na budowie osiedla mieszkaniowego u zbiegu ulic Korfantego i Grabowej
  • 17 maja 2023 roku w Katowicach na terenie rozbudowywanej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego przy ul. Wojewódzkiej
  • 19 maja 2023 roku w Katowicach na budowie 36-kondygnacyjnego budynku centrum mieszkalno-biurowo-usługowego przy ul. Olimpijskiej

tydzień bezpieczeństwa szkolenie 5
Pracownikom i pracodawcom z branży budowlanej przekazano tematyczne wydawnictwa szkoleniowo-edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

autor: KS


GIP Przejdź do GIP Porady prawne