• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.05.2023

Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy z branży górniczej

24 maja 2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy z branży górniczej.

szkolenie SIP
 

Na szkoleniu omawiano rolę społecznej inspekcji pracy, w tym w kwestiach zapewnienia technicznego bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu górniczego oraz znajomości i ochrony praw pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy.

Szkolenia prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach mają na celu przede wszystkim zapewnienie społecznym inspektorom pracy możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

zdjęcie ze szkolenia
 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne