• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.05.2023

Szkolenie dla pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej

24 maja 2023 r. specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadził szkolenie z zakresu zmian w prawie pracy dla pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Szkolenie w PUP Ruda Śląska
 

Podczas szkolenia omówiono aspekty prawne pracy zdalnej z perspektywy pracodawcy i pracownika oraz kwestie kontroli trzeźwości w świetle znowelizowanych przepisów. Ponadto uczestnikom konferencji przedstawiono zagadnienia dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy mającej na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów (dyrektywa work – life balance).

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne