• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.05.2023

Konferencja „Zmiany w kodeksie pracy a technologie wzmacniające bezpieczeństwo”

25 maja 2023 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja pt. „Zmiany w kodeksie pracy a technologie wzmacniające bezpieczeństwo”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Piotra Kalbrona, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach oraz dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB — Rektora Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

konferencja WSB - Okręgowy Inspektor Pracy
 

Konferencję zrealizowano w ramach porozumienia zawartego w marcu 2023 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach i Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej dotyczącego podejmowania wspólnych inicjatyw, w tym wydarzeń edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem pracy.

konferencja WSB
 

Podczas konferencji poruszono tematy związane z nowymi przepisami prawa pracy oraz technologiami, które mogą przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wśród omawianych kwestii znalazły się m.in. praca zdalna z perspektywy pracodawcy i pracownika; zagrożenia związane z obsługą pojazdów z napędem elektrycznym, w tym: zagrożenia pożarowe, elektryczne i mechaniczne; uprawnienia i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie kontroli trzeźwości, w tym czasu i sposobu kontroli, jak również przepisy kodeksu pracy o równowadze między pracą a życiem osobistym, w tym m.in.: zwolnienie z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy, prawo do elastycznej organizacji czasu pracy.

konferencja WSB 2
 

W trakcie konferencji przedstawiono również możliwości wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach w Laboratorium Pracy Próbnej, gdzie mieli możliwość bezpośredniego doświadczenia korzyści wynikających z wykorzystania technologii VR w zakresie bezpieczeństwa pracy.

konferencja WSB VR
 

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne