Artykuł archiwalny

Śląska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy

PIP

 

Śląska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy

 

OIP KATOWICE

 

 

2011 - 2012

 

 

Celem Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych na terenie województwa śląskiego.

Działania realizowane w ramach Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy szczególnie zostaną skoncentrowane na aspektach organizacyjnych i ludzkich procesu pracy, ze względu na dominację tych przyczyn w powstawaniu wypadków w Polsce, tj. 89% ogółu przyczyn wypadków w kraju (dane PIP).

 

Skuteczna realizacja celu Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy jest oparta o wzmożoną działalność promocyjno - prewencyjną OIP Katowice skoncentrowaną na branżach o szczególnym narażeniu na powstanie wypadku przy pracy (dane PIP)

 

 1. Cel Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
 2. Obszar realizacji Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy wg miejsca wypadku (dane PIP)
  • transport i komunikacja
  • budownictwo
  • górnictwo
  • produkcja przemysłowa
  • inne branże
 3. Zakres działań prewencyjnych Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

 

Śląska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy

1.

Zachęcanie pracodawców różnych branż do wymiany doświadczeń nt skutecznych działań na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników.

 • stworzenie modelu rozpoczęcia, zaktywizowania i prowadzenia dyskusji pomiędzy uczestnikami szkoleń i spotkań realizowanych w ramach istniejących działań prewencyjnych OIP Katowice
 • aktywność na branżowych forach internetowych
 • stworzenie na stronie internetowej OIP Katowice podstrony z łatwymi do wdrożenia (pod względem zasobów czasowych i finansowych) działaniami na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników na podstawie informacji uzyskanych z forum internetowych, dyskusji moderowanych oraz czynności nadzorczo – kontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem „nowości w przepisach" i ich interpretacji.
2.

Zachęcanie do dialogu w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy partnerów społecznych: związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy, organizacje pracodawców

 • realizacja „Akademii SIP"
 • realizacja Konkurs SIP
 • aktywne uczestnictwo, np. w charakterze patronatu, w projektach realizowanych przez związki zawodowe
 • Komisja Ochrony Pracy – poszerzenie zakresu obrad o działania na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników w ramach Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.
 • Śląska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie – poszerzenie prac o Śląską Strategię Ograniczania Wypadków przy Pracy
 • Komisja Dialogu Społecznego – wprowadzenie tematu Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w zakres obrad komisji trójstronnej
3.

Upowszechnienie dobrych praktyk stosowanych w celu eliminacji bądź zmniejszenia zagrożeń

 • realizacja szkoleń z zakresu dobrych praktyk w wybranej branży
 • stworzenie „Śląskiej listy bezpiecznych pracodawców" i jej promowanie podczas działań promocyjno – prewencyjnych OIP Katowice
 • stworzenie podręcznika „Elementarz dobrych praktyk" piętnującego i promującego rozwiązania stosowane przez pracodawców w celu usprawnienia pracy i eliminowania zagrożeń na podstawie dokumentacji fotograficznej udostępnionej przez inspektorów pracy (w wersji PDF).
 • opracowanie poradnika w zakresie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej, na podstawie zebranych doświadczeń i wiedzy
 • opracowanie i promowanie „nowego" podejścia do oceny ryzyka zawodowego, jako realizacji materiału wyjściowego do poprawy warunków pracy, a nie tylko spełnienia ustawowego obowiązku
 • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania maszyn do wymagań minimalnych – materiał zawierający praktyczne rozwiązania, szczególnie przeznaczony dla małych i średnich firm
4.

Propagowanie w regionie „mody" na bezpieczne metody pracy

 • coroczna realizacja programu promocyjno – informacyjnego OIP Katowice - w pierwszym roku realizacji strategii, kampania społeczna:
  • „Mamo, tato, wróć - Nie ryzykuj, pracuj bezpiecznie"
 • akcja dla rolników indywidualnych:
  • „Osłona = WOM = bezpieczeństwo"
 • konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
 • konkurs „Bezpieczna młoda zagroda"
 • program prewencyjny „Bezpieczne dziecko na wsi"
 • konkurs „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej"
 • konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów szkół rzemieślniczych
 • rozszerzenie programu informacyjno – prewencyjnego „Stres w miejscu Pracy i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą w korporacjach" na zakłady pracy z branż o wysokiej liczbie wypadków przy pracy (dane PIP)
5.

Rozpowszechnianie materiałów prewencyjnych nt bezpiecznych działań eliminujących typowe zagrożenia występujące w poszczególnych branżach

 • udział i wysoka aktywność OIP Katowice w trakcie trwania targów specjalistycznych i branżowych
 • szkolenia realizowane przez OIP Katowice w ramach programów prewencyjnych
6.

Krzewienie kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży ostatnich lat: szkół ponadgimnazjalnych, studentów wyższych uczelni

 • realizacja szkoleń i wykładów dla studentów uczelni wyższych, szczególnie o profilu technicznym lub specjalistycznym
 • program PIP „Kultura bezpieczeństwa"
 • program „Bezpieczna praca w wakacje" we współpracy z OHP
 • kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa pracy"
7.

Organizowanie cyklicznych konferencji i spotkań „Na Wszelki Wypadek"

8.

Medialne przekazywanie społeczeństwu informacji na temat prewencji wypadkowej.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Wypadki


 • banner146585
 • banner146588
 • banner146589
 • banner49833
 • banner146587
 • banner146586