28.05.2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

W przypadku kierowania do tutejszego Inspektoratu jakiejkolwiek korespondencji przez osoby fizyczne, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach informuje, iż:

 1. Administrator danych: Administratorem danych jest Okręgowy Inspektor Pracy
  w Katowicach, ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice.
 2. Inspektor ochrony danych: W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powołano Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Justyna Koch. Kontakt: iod@katowice.pip.gov.pl
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, na podstawie art.6 ust 1 lit. c) RODO.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią: Nie dotyczy.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy, podmiotom wykonującym usługi niszczenia i archiwizacji oraz innym uprawnionym organom publicznym.
 6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej: Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
 7. Okres, przez który dane będą przechowywane: Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
  a) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane;
  b) w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
  c) w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

 8. Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: nie dotyczy.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Wypadki


 • banner146587
 • banner49833
 • banner146585
 • banner146588
 • banner146589
 • banner146586
 • banner205937
 • banner201674