Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 kwietnia 2024
0:50 minut

W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował cykl szkoleń dla pracodawców i pracowników z terenu województwa Śląskiego.

22 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze szkolenie, które przeprowadził nadinspektor pracy z Sekcji Krajowej Górnictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach dla pracowników pracujących w zakładach górniczych.

Podczas szkolenia nadinspektor pracy omówił przepisy dotyczące czasu pracy. Wśród omawianych zagadnień znalazły się takie jak: normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, praca w godzinach nadliczbowych oraz przysługujące z tego tytułu uprawnienia, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta.

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w branży górniczej oraz osób nadzorujących pracę w kopalni.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu