Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 17 maja 2024
0:32 minut

Kolejne szkolenie w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbyło się na terenie budowy Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów. Tematem szkolenia objęto zagadnienia z zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami oraz przeciwdziałania wypadkom przy pracy. Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach omówili także wybrane zagadnienia z dziedziny bhp, tj. wykonywanie prac na wysokości, wykonywanie prac w wykopach oraz użytkowanie maszyn i urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. W szkoleniu uczestniczyły osoby nadzorujące prace budowlane: kierownik budowy, kierownicy robót, mistrzowie
i brygadziści, łącznie 22 osoby.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu