Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 13 maja 2024
0:45 minut

W ramach ogólnopolskiego „Tygodnia Bezpieczeństwa”, organizowanego przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pod hasłem:  „WSZYSTKO W PORZĄDKU#OGARNIĘTE” w dniu 13 maja 2024 r. na terenie budowy zespołu domów mieszkalnych wielorodzinnych "CEGLANA PARK" w Katowicach przy ul. Ceglanej nadinspektor pracy OIP w Katowicach przeprowadziła szkolenie pn. „O bezpiecznej pracy na budowie”.

W szkoleniu udział wzięli wykonawcy robót, w tym kadra kierująca pracami na ww. budowie. Tematyka szkolenia obejmowała najczęściej występujące zagrożenia wypadkowe w branży budowlanej oraz sposoby ich eliminacji. Omawiano między innymi rodzaje zabezpieczeń pracowników przed upadkami z wysokości, w tym prawidłowe stosowanie zbiorowych ochron oraz dobór i użytkowanie indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości. Pracującym udostępniono wydawnictwa PIP dedykowane branży budowlanej oraz udzielano porad z zakresu prawidłowej organizacji stanowisk pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu