Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 3 listopada 2023
1:3 minut

Informujemy, że pod hasłem "Kodeks pracy pod lupą" publikujemy odpowiedzi na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy. Poniżej odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć „płatny urlop” podawany w informacji pracodawcy i o czym pracodawca powinien informować w tym zakresie.

Pytanie: Jak rozumieć „płatny urlop” podawany w informacji? Czy należy w tym miejscu informować np. o urlopach opłacanych zasiłkiem macierzyńskim, o zwolnieniach typu urlop okolicznościowy, czy zwolnienie z art. 188 KP?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami wynikającymi z art. 29 § 3 pkt 1 lit. i) Kodeksu pracy pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania.

Przytoczony przepis ma zastosowanie do urlopu wypoczynkowego oraz do innych rodzajów urlopów wynikających ze stosunku pracy, płatnych przez pracodawcę takich jak np. dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący urzędnikowi służby cywilnej, pracownikowi niepełnosprawnemu, czy pracownikowi socjalnemu. Powyższe nie dotyczy zwolnień od pracy, takich jak np. zwolnienie z art. 188 KP.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu